Τι είναι, τι κάνει, πού χρησιμεύει η Διοίκηση των Λειτουργιών; Συζητήσεις, αναζητήσεις, ερωτήσεις, απορίες, απαντήσεις

τετράδιο 30 - περίληψη


Ο Γιάννης και ο Λορέντζος συζητούν για την αξιοποίηση των χρήσιμων τεχνικών της Στατιστικής που δίνουν άμεση βοήθεια στη διοίκηση των Λειτουργιών. Θεωρούν ότι ασχολείται με την πρόβλεψη της συμπεριφοράς ενός χαρακτηριστικού μεγέθους κάποιου πληθυσμού, όταν η πληροφόρηση που έχουμε είναι οι τιμές ενός τυχαίου δείγματος (ή περισσοτέρων) από τον συγκεκριμένο πληθυσμό. Το δείγμα μάς δίνει μιαν εκτίμηση του χαρακτηριστικού μεγέθους του πληθυσμού και είναι προφανές πως όσο μεγαλύτερο είναι το δείγμα, τόσο πιο ακριβής είναι και η εκτίμηση. Η Στατιστική στηρίζεται στον λογισμό των πιθανοτήτων και χρησιμοποιεί μαθηματική σκέψη.

Η κλίμακα μέτρησης των πιθανοτήτων σχεδιάζεται από το p=0 - αδύνατο να συμβεί το γεγονός, έως p=1 - το γεγονός είναι βέβαιο. Μετά εξετάζουν μαζί δύο κλασικά εργαλεία της θεωρίας των πιθανοτήτων, τους κανόνες του αθροίσματος (αφορά αμοιβαία αποκλειόμενα γεγονότα) και του γινομένου των πιθανοτήτων (όταν τα γεγονότα να είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους).

Στη συζήτηση για τις κατανομές των πιθανοτήτων, συμφωνούν ότι το εμβαδόν που περικλείεται από την καμπύλη και τον άξονα των τιμών αντιστοιχεί στη βεβαιότητα ή στην πιθανότητα 100% όλες οι τιμές του πληθυσμού περικλείονται από αυτή την καμπύλη. Ερευνούν τους ορισμούς των τεσσάρων βασικών τους παραμέτρων, που είναι η μέση, η κεντρική και η πιθανότερη τιμή, καθώς και η τυπική απόκλιση, που είναι το μέτρο της διασποράς της κατανομής.

Εξετάζονται οι ιδιότητες και ο τρόπος αξιοποίησης των βασικών κατανομών, Σταθερής, Κανονικής, καθώς και των κατοπτρικών Poison και Εκθετικής.

Στο πρόβλημα πώς μπορούμε από ένα δείγμα να κάνουμε εκτίμηση των παραμέτρων της κατανομής ενός πληθυσμού, ασχολούνται με τη Σημειακή και την εκτίμηση Εύρους ή Διαστήματος. Ξαναθυμούνται το Κεντρικό Οριακό Θεώρημα και τη σχέση του περιθωρίου εμπιστοσύνης (ακρίβεια εκτίμησης της παραμέτρου) με το ζητούμενο επίπεδο εμπιστοσύνης.

Τέλος, ασχολούνται και με τα διαγράμματα ελέγχου των διακυμάνσεων κάποιας μεταβλητής.

Ο Γιάννης επιλέγει το μάθημα Διοίκηση Λειτουργιών στο executive ΜΒΑ που παρακολουθεί και εξηγεί σε έναν παλιό μηχανικό παραγωγής, τον Λορέντζο, τι πραγματεύεται αυτό το μάθημα. Καταλήγουν ότι είναι το αντικείμενο της διοίκησης της παραγωγής, διευρυμένο με τα αποτελέσματα σύγχρονης έρευνας κυρίως στο επίπεδο της ‘παραγωγής’ των υπηρεσιών.

Η Διοίκηση των Λειτουργιών είναι ένας συστηματικός τρόπος σκέψης, μια μεθοδολογία επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι λειτουργίες μιας επιχείρησης, μια σύγχρονη επιστήμη που προσπαθεί να κατανοήσει μια σειρά από φαινόμενα, στις συνήθως επαναλαμβανόμενες διαδικασίες μιας επιχείρησης και μια σειρά από τεχνικές, που προσπαθούν να λύσουν τυπικά προβλήματα, ή να προβλέψουν το πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Μαθαίνει κανείς να δουλεύει δομημένα, συστηματικά, εστιασμένα και, κυρίως, όχι αποσπασματικά.

Αποφασίζουν να συζητούν κάθε μάθημα και να αναλύει ο Γιάννης τη θεωρία και ο Λορέντζος να συμβάλλει με την εμπειρία του ώστε τα θέματα να γίνονται κατανοητά.

Κάθε νέο τετράδιο αυτής ακριβώς της Οδύσσειας θα παρουσιάζεται εδώ στις αρχές κάθε μήνα.

Ποιος είναι ο στόχος μας

Οι συζητήσεις αυτές καταγράφουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας από αυτό που εξασκούμε, πολλά χρόνια τώρα, τη διοίκηση της παραγωγής. Περιλάβαμε πολλά στοιχεία από τα εγχειρίδια που χρησιμοποιήσαμε ως δάσκαλοι του μαθήματος Operation Management, στο πρόγραμμα MBA του Πανεπιστημίου του Kingston, που εδώ και 15 χρόνια προσφέρει στην Αθήνα το ICBS. Ενσωματώσαμε και πάρα πολλά στοιχεία από την εμπειρία που αποκτήσαμε με την ενασχόλησή μας στην παραγωγική διαδικασία, είτε ως προϊστάμενοι παραγωγικών τμημάτων, είτε ως εκπαιδευτές και σύμβουλοι σε θέματα παραγωγής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους προσπάθησαν να μας μάθουν αυτή την ‘τέχνη’. Και είναι πάρα πολλοί!

Αποφασίσαμε να (κατά-)γράψουμε αυτές τις συζητήσεις διαπιστώνοντας πόσα λίγα γνωρίζουμε εμείς για την παραγωγή, θα λέγαμε καλύτερα πόσο λίγο δομημένη έχουμε στο μυαλό μας την παραγωγή, κυρίως στον τομέα της παραγωγής υπηρεσιών, τα προβλήματά της και τις τεχνικές της και πόσα ακόμη λιγότερα γνωρίζουν όσοι μαθητές μας δεν είχαν σπουδές Μηχανικού Παραγωγής, δηλαδή σχεδόν όλοι. Όμως η πλειονότητά τους με την αποφοίτησή τους ασχολείται με τη διοίκηση κάποιας μορφής λειτουργίας (-ών).

Οι συζητήσεις δεν έχουν στόχο να υποκαταστήσουν κάποιο εγχειρίδιο, αλλά να κάνουν τη Διοίκηση των Λειτουργιών προσιτή στους νέους που ασχολούνται με τη Διοίκηση (το management) γιατί πιστεύουμε ότι αν δεν ξέρεις, ή δεν πιστεύεις ότι υπάρχουν λύσεις, τότε δεν μπορείς, πολλές φορές, να δεις και το πρόβλημα.

Τη μορφή των συζητήσεων την επιλέξαμε γιατί κάνει τις έννοιες περισσότερο κατανοητές, τις τεχνικές λιγότερο βαρετές και ταυτόχρονα επιτρέπουν την προέκταση και σε άλλες μεθόδους διοίκησης πέραν από τις καθιερωμένες για τις λειτουργίες, αλλά εξαιρετικά χρήσιμες. Άλλωστε, η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην εμπειρία και τη θεωρητική κατάρτιση δεν θα μπορούσε να γεφυρωθεί πιο εύκολα. Τιμούμε, επίσης, τη μνήμη του μεγάλου δάσκαλου αυτής της μεθοδολογίας Elli Goldratt, χωρίς να εστιάσουμε στη μαιευτική που ήταν ο βασικός του στόχος.

Ό, τι γράφουμε είναι δική μας ευθύνη, επομένως το ICBS, άρα και το Πανεπιστήμιο του Kingston, δεν συμμετείχε σε αυτή την προσπάθεια. Όμως πρέπει να παραδεχτούμε ότι οφείλουμε πάρα πολλά στην εξαιρετική του θεώρηση και προσέγγιση της Διοίκησης των Λειτουργιών και το ευχαριστούμε για τις γνώσεις που αποκτήσαμε.

Δεκέμβριος 2011

×

Ποιοι είμαστε

Λορέντζος Χαζάπης

(Μηχ.-Ηλ. & Μηχ. Παραγωγής ΕΜΠ, MSc Management Sc. Imperial College, μέλος ΔΣ και τεχνικός σύμβουλος της 'Αττική' Μελισσοκομικής Εταιρείας Αλεξ. Πίττας ΑΕΒΕ)

Γιάννης Ζάραγκας

(Μηχ. Παραγωγής και Διοίκησης, ΜΒΑ)

×